Bakgrund

Samordningsfunktion

Den 7 april 2013 beslutades att Inom en snar framtid är en samordningsfunktion, en lista med personer. Inom en snar framtid är en röd knapp som en kan trycka på för att sammankalla en grupp människor till en specifik situation (ett möte, en aktion, en diskussion osv). Alla som är med på mejl-listan kan trycka på knappen.

Bakgrund

Den 16 juni 2012 samlades 26 kulturarbetare i en lokal på Konsthall C i Hökarängen för att under tolv timmar diskutera konstens plats i samhället. Målet för dagen var att genom kollektivt arbete upprätta ett manifest för hur en ska ta sig vidare ur dagens kulturpolitiska situation. Dagen var ett experiment, en omöjlig uppgift som löstes.  
Inbjudan nedan visar processen bakom texten. På mötet beslutades att manifestet står fritt att sprida för alla som deltog under dagen. Vi signerar med Inom en snar framtid och länkar till denna sida. 
Vi vill också ge andra möjligheten att skriva under manifestet och arbeta vidare tillsammans. Det gör du genom att lämna en kommentar med ditt namn på bloggens startsida och skicka ett mejl till oss med en mejladress där vi kan kontakta dig. Om sex månader kommer vi ses igen för att diskutera och revidera manifestet.

Inbjudan till
Inom en snar framtid
Lördagen 16 juni, 2012, kl 10 - 21.30
på Konsthall C, Stockholm

Vi, Eva Arnqvist, Henrik Andersson, Lisa Torell, Kim Einarsson och Johanna Gustavsson, skriver till dig för att vi vill samla ihop en grupp inom det konstnärliga fältet för att skriva ett kulturpolitiskt manifest under rubriken Inom en snar framtid 16 juni, 2012, kl 10-21.30. Du är en av de som vi hoppas vill delta.
Det pågår en debatt kring konst, pengar och moral där en viktig röst har saknats, konstnärernas. Inbördes diskussioner har förts men kritik och samtal har stannat i slutna rum. Vi lever i en kulturpolitisk situation där konsten allt oftare tvingas definieras utifrån retoriska begrepp som kreativ näring, underhållningsindustri och investeringsobjekt. Diskussionen har främst kommit att handla om ekonomi och finansiering där vi också tycker att det är viktigt att fokusera på kultursyn, politik och ideologi. Från utövarnas perspektiv vill vi diskutera vad konst och kultur kan ha för roll i våra dagliga liv, i det offentliga samtalet och i vårt gemensamma samhälle. Vi ser fram emot en kulturpolitisk situation där vi som medborgare kan vara med att påverka hur makt och fördelningsstrukturer ser ut och verkar.
Tillsammans med dig, och 30 andra inbjudna, vill vi försöka skapa en plattform från vilken vi kan formulera oss och agera gemensamt. Vår önskan är att kunna enas om 8 punkter i ett manifest, med krav och idéer för en kulturpolitik som vi långsiktigt kan verka i. Under en heldag för vi en diskussion kring temat Konstens plats i samhället.

Arrangemanget är i huvudsak grundat på ideellt arbete, men med ett bidrag från Stockholm Stad som täcker mat, och resor för er som inte bor i Stockholm. Om du behöver få din resa betald och/eller behöver boende, skriv det till oss när du anmäler dig så hittar vi en lösning. Vi hoppas att detta kan bli en start på något stort och viktigt. Dags att ta ställning och börja formulera sig!
Vi hoppas med djupet av alla våra hjärtan att du kan och vill vara med.
Svar önskas till oss på mailen: inomensnarframtid@gmail.com

Konstens plats i samhället är huvudtemat för dagen. För att strukturera diskussionen och få olika perspektiv på detta mycket övergripande ämne har vi definierat sju underrubriker:
1. Moral, etik och ansvar
2. Konstnären som medborgare, kollektivitet och individuell frihet
3. Samhällskritik, civil olydnad och praktik
4. Demokrati, ideologisk bas
5. Ekonomiska förutsättningar, arbetsvillkor
6. Solidaritet, organisering
7. Konstnärenas och de intellektuellas roll

TALARE: Åtta av er som är inbjudna kommer att bli ombedda att förbereda ett tal, ett muntligt förslag eller proposition kring ett av dessa ämnen. Maxlängd 10 minuter.

RESPONDENT: Till varje tal finns även en respondent som under talet för anteckningar och plockar ut nyckelord och huvudpunkter som den speglar till talaren och församlingen efter talet. Alla deltar i diskussionen och ger feedback på förslagen, men respondenten har ett extra ansvar här. Respondenten och deltagarna får 20 min för att diskutera förslaget.

SEKRETERARE: Målet är att samla x antal punkter, krav, förslag, i ett dokument, simultant under dagen med hjälp av 4 sekreterare. När alla tal hållits har vi en lista med förslag, punkter och uttalanden som vi tar oss tid att diskutera och prioritera.

TEXTGRUPPEN: För att samla förslagen till en text ber vi några av er vara ansvariga för att sammanfatta texten. Det sker efter att talen hållits och vi diskuterat både i mindre grupper och i helgrupp. Medan text-gruppen jobbar med att sammanfatta dagens diskussioner lagar vi andra mat.

Vi avslutar dagen med en gemensam middag där manifestet som helhet läses upp. Här kan vi även diskutera hur texten skulle kunna användas, t ex som debattinlägg eller liknande, lite beroende på hur den tar sig uttryck.

RUM FÖR EFTERTANKE:
Varje text behöver reflektion, speciellt när vi är så många om den. Därför föreslår vi att alla som deltagit har en vecka på sig att komma med kommentarer och förslag på tillägg och ändringar. Vi som står bakom inbjudan erbjuder oss att efter denna vecka ta del av förslagen och utforma texten så gott det går efter dessa förslag. Efter det är texten fri att användas.


UPPLÄGG FÖR DAGEN:
10.00 SAMLING. Kaffe10.30 Johanna, Eva, Henrik, Lisa och Kim går igenom dagens upplägg
Tal 10 min, respons 10 min, gemensam diskussion 10 min
Kim håller koll på tiden.
11.00 Moral, etik och ansvarTal: Anna Kindgren och Carina Gunnars.
Respondent: Andjeas Ejiksson
Sekreterare: Johan Tirén och My Lindh
11.30 Konstnären som medborgare, kollektivitet och individuell frihetTal: Athena Farrokhzad
Respondent: Jens Strandberg
Sekreterare: Johanna Gustafsson Fürst och Ingela Johansson
12.00 MAT
13.00 Samhällskritik, civil olydnad och praktikTal: Ellen Nyman
Respodent: Någon från arbetsgruppen Inom en snar framtid
Sekreterare: Johan Tirén och My Lindh
13.30 Demokrati, ideologisk basTal: Karin Hansson
Respondent: Staffan Hjalmarsson
Sekreterare: Johanna Gustafsson Fürst och Ingela Johansson 
14.00 Paus FIKA
14.30 Ekonomiska förutsättningar, arbetsvillkorTal: Michele Masucci
Respondent: Jan Rydén
Sekreterare: Johan Tirén och My Lindh
15.00 Solidaritet, organseringTal: Petra Bauer
Responsdent: Nasim Aghili
Sekreterare: Johanna Gustafsson Fürst och Ingela Johansson
15.30 Paus FIKA
16.00 Konstnärernas och de intellektuellas roll Tal: Lisa Nyberg
Respodent: Katarina Nitsch
Sekreterare: Johan Tirén och My Lindh
16.30 GEMENSAM DISKUSSION
19.00 Textgruppen: Hanna Hallgren, Stina Nyberg och Maria Andersson skriver ihop dagens punkter till en text.
Vi andra lagar mat.
20.00 MIDDAG
ca 22.00 Slut på dagen

INOM EN SNAR FRAMTID #2 hölls den 12 januari 2013.
INOM EN SNAR FRAMTID #3 hölls den 7 april 2013.
I nuläget är inget fjärde möte planerat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar